13. intenzivna ljetna škola argentinskog tanga u Zagrebu, početni/predsrednji stupanj 6. – 11. srpnja 2020

Event | Jelena Somogyi

When

Mon, 06 Jul 2020, 20:00
ends Sun, 12 Jul, 01:00

Where

Zagreb, Croatia

Entry

Register in advance.

Organiser

13. intenzivna ljetna škola argentinskog tanga u  Zagrebu, srpanj i kolovoz 2020.Početni/predsrednji stupanj 6. – 11. srpnja 2020.

U večernjim dvosatnim terminima 20 – 22 sati  + 22 – 23 sata jedno satna praktika. Zadnji dan subota u dvosatni termin revizija 18 – 20 sati i milonga 21:21 – 01:01 sata. Korisnička članarina iznosi po osobi 350 ili 500 HRK.

Za srpanj prijave otvorene. Upisi od 1. lipnja do 1. srpnja. Korisnička članarina 350HRK do 31.lipnja, poslije 500HRK.

Za kolovoz prijave otvorene. Upisi do 1. travnja do 20. srpnja. Korisnička članarina 350HRK do 20. srpnja, poslije 500HRK.

https://libertango.eu/intenzivna-škola

https://tangocroatia.weebly.com/intenzivna-ljetna-scaronkola-argentinskog-tanga.html