DanzaATfest July 12 – 14, 2019

Event | Jelena Somogyi

When

ends

Where

,

Entry

Register or pay at the door.

Organiser

Lecture of interesting / unknown about famous, workshops, practicas, milonga ( with …), projection of tango film and … .

Want to participate actively or have an idea? Let us know.
Let’s create together.
________________________________________________________________
Predavanje zanimljivo/nepoznato o poznatim, radionicama, praktike, milonga (s …), projekcija Tango filma i … .
_______________________________________
http://libertango.eu/danzatfest
______________________________
“Razvijanjem našeg odnosa s pokretom, postajemo snažniji o otvoreniji za stvaranje i dijeljenje pokreta s drugim osobama. Lakše prihvaćamo različitosti koje prestaju biti prepreka u plesu te one postaju poveznica zajedničkih plesnih priča koje nastaju u trenutku.” – Jelena Somogyi

“By developing our relationship with the movement, we become stronger and more open to create and share movements with others. Than it is easier to accept differences, than to cease obstacle in the dance and they become a link between the dance stories that arise in the moment.”-Jelena Somogyi

INSTITUT ARGENTINSKOG TANGA LIBERTANGO
www.libertango.eu
www.tangocroatia.weebly.com
www.argentinskitangolibertango.blogspot.com
_____________________________________________________________
FIRST DAY/ PRVI DAN

1. 6:00 – 7:00 pm workshop Optimizing movement – connect yourself. For all levels. The workshop is not held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50/60HRK.

18 – 19:30 sati radionica Optimalizacija kretnji – poveži se. Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se NE održava u parovima. Prijava potrebne. Nisu potrebne u parovima.

2. 8:00 – 9:30 pm workshop Contact surface in linear movements with possibility changing change of direction. For all levels. The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50/60HRK.

20:00 – 21:30 radionica Kontaktne površine u linijskim pokretima s mogućnošću promjena smjera. Za sve razine. Radionica se održava u parovima. Registracija nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Članarina 50/60HRK.

3. 9:30 pm – 01:01 am DanzoPracticoLonga between practica and milonga with new CRO DJ – 20HRK. The day before maestro MM birthday. For all dance levels and styles also musical tastes.
Location in Ante Kovačića 4.

21:21 PM-01:01 DanzoPracticoLonga između praktike i milonga s premijernim CRO DJ-om – 20HRK. Uvod u maestrov MM rođendan. Za sve razine plesa i stilova također muzičke ukuse.

All prog. of first day in Ante Kovačićeva 4.
Svi programi prvog dana održavaju se u Ante Kovačićeva 4.
_________________________________________________________________
SECOND DAY/ DRUGI DAN

1. 11:00am – 12:30 pm workshop Release energy – reveal and detect. For all levels. The workshop is held in pairs. Idea is exchanging information and making creations between: leader and follower, leader and leader and also follower and follower. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50/60HRK. Location in Ante Kovačićeva 4.

11:00 – 12:30 sati radionica Otpusti energiju – otkrij i podjeli. Ideja je razmjena informacija i stvaranja zajedničkih kreacija u paru između: leadera i leadera, folowera i leadera kao između dva followera. Korisnička članarina 50/60 HRK. Radionica se održava u parovima. Registracija nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačićeva 4.

2. 6:30 – 8:00pm workshop Let’s talk with enganche and levada. The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50HRK. Location in Ante Kovačićeva 4.

6:30 – 8:00 sati radionica Pričajmo s engancheom i levadom. Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se održava u parovima. Prijava nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačićeva 4.

​3. 21:21 pm – 02:01 am DanzoLonga special B milonga WITH LIVE MUSIC and dj Icy. Membership fee 50HRK. Location soon.

21:21 – 02:01 sati posebna DanzoLonga rođendanska milonga s živom glazbom I dj Icy. Korisnička članarina 50 HRK. Mjesto održavanje uskoro.
_______________________________________________________________
THIRD DAY/ TREĆI DAN

1. 6:00 – 8:00 pm – watching tango argentino movie and talking about freedom and possiblity in AT.Membership fee 20HRK. Location in Ante Kovačićeva 4.

18:00 – 20:00 zajedničko gledanje filma vezanog uz argentinski tango i razgovor o slobodi i mogoćnosti AT. Članarina 20HRK. Održavanje u Ante Kovačićeva 4.

2. 8:08 pm – 11:11 am DanzoPractica between practica and milonga with new CRO DJ – 20HRK. For all dance levels and styles also musical tastes.
Location in Ante Kovačića 4.

20:02 PM – 23:23 SwatchPractica između praktike i milonga s novim CRO DJ-om – 20HRK. Za sve razine plesa i stilova također muzičke ukuse.

20:02 PM-23:23 SwatchPractica između praktike i milonga s premijernim CRO DJ-om – 20HRK. Za sve razine plesa i stilova također muzičke ukuse.

INSTITUT ARGENTINSKOG TANGA LIBERTANGO
INSTITUTE OF ARGENTINE TANGO LIBERTANGO
WWW.LIBERTANGO.EU
WWW.TANGOCROATIA.WEEBLY.COM
WWW.ARGENTINSKITANGOLIBERTANGO.BLOGSPOT.COM