Open Air Milonga, third day – at HNK

Event | Jelena Somogyi

When

Fri, 27 Apr 2018, 08:00
ends Sun, 29 Apr, 22:00

Where

Aix-en-Provence, Croatia

Entry

Organiser

TANGO ARGENTINO DANZATFEST IN ZAGREB, APRIL
ARGENTINSKI TANGO DANZATFEST U ZAGREBU, TRAVANJ

International Dance Day is a global celebration of dance. We celebrate it every April with cultural and art programs of argentine tango in Zagreb, Croatia both for dancers and for non-dancers and all those in love with Argentine tango as well as those who are fascinated by his magic.

Dan međunarodnog plesa je globalno slavlje plesa. Svakoga travnja proslavljamo ga kulturnim i umjetničkim programima argentinskog tanga u Zagrebu, kako za plesače, tako i za ne plesače za ljubitelje argentinskog tanga, kao i za one koji su opčarani njegovom čarobnošću.

Workshops, seminars, practicas, milongas, socializing, tango poetry and music, movie projections and much more.

Radionice, seminari, praktike, milonge, druženja, tango poezija i glazba, filmske projekcije i puno više.
All we knew and did not about: ourselves and Argentine tango; ourselves and to the other person and Argentine tango.

Sve što smo znali i nismo o: samima sobom i argentinskom tangu; samima sobom i drugoj osobi te argentinskom tangu.

Opening, creating and appreciating free space in non-verbal communication when creating a dance movement and socializing.

Otvaranje, stvaranje i uvažavanje slobodnog prostora u neverbalnoj komunikaciji pri stvaranju plesnog pokreta i druženju.

Limited number of participants in some programs related to learning, upgrading and updating the dance knowledge of Argentine tango.

Ograničen broj sudionika u nekim programima koji se odnose na učenje, nadogradnju i ažuriranje plesnog znanja argentinskog tanga.

Become a part of the big tango embrace in Zagreb with @ango – music, poetry, dance and social phenomenon.

Postanite dio velikog tanga zagrljaja u Zagrebu uz @ango kao glazba, poezija, ples i te društvenu pojava.
________________________________________________________________
FIRST DAY APRIL 26, THURSDAY/PRVI DAN, ČETVRTAK, 26. TRAVNJA

1)6 pm – 7:30 pm worksop of fun Barridas membership fee 50HRK. The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications requiredLocation in Ante Kovačića 4.

18 – 19:30 sati radionica Zabavne bride korisnička članarina 50 HRK. Radionica se održava u parovima. Prijava nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačića 4.

2) Milonga, CukerajTangorajMilonga 8 pm – 11 pm. Name off venue Cukeraj, Petrinjska 61.

CukerajTangorajMilonga 20 – 23 sati. Mjesto održavanja Cukeraj, ulica Petrinjska 61.
_____________________________________________________________
SECOND DAY – FRIDAY, 27 APRIL/DRUGI DAN, PETAK, 27. TRAVNJA
1. Tango movement introduction (how to move in Argentine tango as you) – workshop 6 – 7:30 pm by Jelena Somogyi. The workshop is NOT held in pairs. Applications required. Membership fee 50HRK. Location in Ante Kovačića 4./18 – 19:30 sati Tango movement uvodna (kaka se kretati) radionica by Jelena Somogyi Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se NE održava u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačića 4.

2. 7:30 – 9:30 pmLet’s talk on @ango way workshop. The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50HRK. Location in Ante Kovačića 4./19:30 – 21:30 sati Pričajmo na @ango način radionica. Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se održava u parovima. Prijava nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačića 4.

​3. 9:30 pm – 00 am special practica – dj Icy. Membership fee 20HRK. Location in Ante Kovačića 4./21:30 – 00 sati posebna praktika – dj Icy. Korisnička članarina 20 HRK. Održavanje u Ante Kovačića 4.
_______________________________________
THIRD DAY/TREĆI DAN
1. 12 pm – 15 pm workshop of Tango movement special – Me and Argentine tango. by Jelena Somogyi. The workshop is NOT held in pairs. Applications required. Membership fee 70/50HRK. Location in Ante Kovačića 4.

12 – 15 sati radionica Tango movement specijalni – Ja i argentisnki tango.radionica by Jelena Somogyi Korisnička članarina 50/70 HRK. Radionica se NE održava u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačića 4.

2. 3:30 pm – 5 pm workshop Changing roles in creating and performing Argentine tango The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50HRK. Location in Ante Kovačića 4.

15:30 – 17:00 sati radionica Zamjena uloga u stvaranju i izvođenju argentinskog tanga. Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se održava u parovima. Prijava nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačića 4.

3. 7 – 11 pm open air milonga with show caffe wine bar BisTač, HNK -Croatian National Theatre, Trg Republike Hrvatske 15

19 – 23 sati milonga na otvorenom s plesnim nastupom, caffe wine bar BisTač, HNK -Croatian National Theatre, Trg Republike Hrvatske 15. Dobrovoljni prilog dobro došao.
_______________________________________________________________
FOURTH DAY/ČETVRTI DAN
1) 6 – 7:30 pm Enganche and secrets workshop. Membership fee 50HRK. The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Location in Ante Kovačića 4.

18 – 19:30 sati radionica Omatanje i tajne. Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se održava u parovima. Prijava nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Održavanje u Ante Kovačića 4.

2) 8 pm – 10 pm Swatch, projection of tango movie. Membership fee 50HRK. Location in Ante Kovačića 4.

20 – 22 sati projekcija tango filma. Korisnička članarina 20 HRK. Održavanje u Ante Kovačića 4.