Tailor Tango Argentino seminar Zagreb

Event | Jelena Somogyi

When

Fri, 04 Feb 2022, 16:00
ends Mon, 07 Feb, 22:00

Where

Zagreb, Croatia

Entry

Register in advance.

Organiser

Class in Zagreb

 Tailor Tango Argentino seminari
Tango po mjeri  ✂️ za sve stupnjeve. Tango struktura, tehnika, izražajnost, glazbeni identitet i ples. Namijenjen je pojedincima i parovima.
*Prvi dio – SEMINAR petak 16:15-17:45 Kružna kretanja & stražnji Boleo. Priprema tijela za ples tango argentino, Unisex tango argentino tehnika, napredni stupanj. Za sve uloge. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne.
*Drugi dio – SEMINAR petak 18:00-19:30 Ocho cortdao iz svih smjerova uvod u Boleo. Priprema tijela za ples tango argentino, Unisex tango argentino tehnika, srednji stupanj. Za sve uloge. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne.
*Treći dio PraktikoLonga vođena petkom, 20:00-23:00 petkom plešemo, vježbamo i izmjenjujemo iskustva. Prijave su dobro došle, ali nisu obavezne.
*Četvrti dio – SEMINAR subota 18:00 – 19:30 Linearni Boleo u Ochu temelji. Priprema tijela za ples tango argentino, Unisex tango argentino tehnika, napredni stupanj. Za sve uloge. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne. *Peti dio – nedjelja 20:00-22:00 – Wrrap i ocho cortado, predsrednji i srednji stupanj. Održava se u paru. Prijave su obavezne. Poželjne su u paru, ali ne i obavezne.
*Šesti dio – SEMINAR nedjelja 20:00-22:00 Nadogradnja osnove, Predsrednji i srednji stupanj. Održava se u paru. Prijave su obavezne. Poželjne su u parovima, ali nisu obvezne.
 Prijave obavezne i dodatne informacije na libertango.jelena@gmail.com, +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.
 https://libertango.eu/argentinski-tango-program
  Tailor tango seminars
Tailor tango, custom tango  ✂️ for all levels. Tango structure, technique, expressiveness, musical identity and dance. It is intended for individuals and couples.
*Part 1 – SEMINAR Friday 16:15-17:45 Circular movements & back Boleo. Preparing the body for and dancing tango argentino, Unisex tango argentino technique, advanced level. For all roles in tango argentino. It’s not in pairs. Applications are mandatory.
*Part 2 – SEMINAR Friday 18:00-19:30 Ocho cortdao from all directions and ntroduction to Boleo. Preparing the body for tango argentino dance, Unisex tango argentino technique, intermediate stage. For all the roles. It’s not kept in pairs. Applications are mandatory.
*Part 3 – PraktikoLonga guided 20:00-23:00 on Fridays we dance, practice and exchange experiences. Applications are welcome, but not mandatory.
*Part 4 – SEMINAR Saturday 18:00 – 19:30 Linear Boleo in ocho, foundations. Preparing the body for tango argentino dance, Unisex tango argentino technique, advanced stage. For all the roles. It’s not kept in pairs. Applications are mandatory.
*Part 5 – Sunday 20:00-22:00 – Wrrap and ocho cortado, middle level. It’s kept in pairs. Applications are mandatory. They are desirable in pairs, but not mandatory.
*Part 6 – SEMINAR Sunday 20:00-22:00 Basic upgrade, Pre-middle and middle degree. It’s kept in pairs. Applications are mandatory. They are desirable in pairs, but they are not mandatory.
 Registration or more info: on libertango.jelena@gmail.com, +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website.
 https://libertango.eu/argentinski-tango-program
 INSTITUT ARGENTINSKOG TANGA LIBERTANGO
YouTube channel – Tango argentino Libertango Jelena Somogyi
WWW.LIBERTANGO.EU
WWW.TANGOCROATIA.WEEBLY.COM
WWW.ARGENTINSKITANGOLIBERTANGO.BLOGSPOT.COM