Tango argentino seminari & Praktikolonga – Zagreb

Event | Jelena Somogyi

When

Fri, 13 Jan 2023, 16:00
ends Thu, 19 Jan, 22:00

Where

Zagreb, Croatia

Entry

Pay at the door. Cash or CC.

Organiser

in Zagreb

Tailor Tango Argentino seminari
Tango po mjeri ✂️ za sve stupnjeve. Tango struktura, tehnika, izražajnost, glazbeni identitet i ples. Namijenjen je pojedincima i parovima.
*New❣️ #tangolacing #tangotea #tangohighheels

1)Ponedjeljak/Petak 16:15-17:45 Priprema tijela za ples i unisex tango argentino tehnika. Napredni stupanj. Za sve uloge. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne.
2)Ponedjeljak/Petak 18:00-19:30 Priprema tijela za ples i unisex tango argentino tehnika. Početni i srednji stupanj. Za sve uloge. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne.

❣️Novo upisi* Utorak/četvrtak 20:00-21:30 Priprema tijela za ples i unisex tango argentino tehnika. Početni stupanj. Za sve uloge. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne. Početak u siječnju.

❣️Upisi i prijave na novi početni tečaj tango argentino počinju u siječnju. Prijave i upisi do 25. siječnja. Početak u veljači 1-og. Održavanje u večernjem terminu, srijeda 20:00-22:00.

3)Petak 20:00-21:30 Savjeti i trikovi tango argentino seminar, Promjeni kut gledišta. Za sve stupnjeve. Prijave su obavezne. Poželjne u parovima, ali nisu obavezne.
4)Petak 21:21-00:12 PraktikoLonga plešemo, vježbamo i izmjenjujemo iskustva. Prijave nisu potrebne.
5)Subota 18:30-20:00 DaMa slobodnije i opuštenije kretanje u plesu tango argentino. Biti u trenutku i podrška. Zablistaj u Ogledalu ogledala. TA je više od plesa. Za sve plesačice i plesače tango argentina. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne.
6)Nedjelja početni i predsrednji stupanj 18:00-20:00. Održava se u parovima. Prijave su obavezne. Poželjne u parovima, ali nisu obavezne.
7)Nedjelja 20:00-22:00 srednji i napredni stupanj. Održava se u parovima. Prijave su obavezne. Poželjne u parovima, ali nisu obavezne.

❣️Novo !!! Uskoro ponedjeljkom posebna praktika.

Prijave obavezne i dodatne informacije na libertango.jelena@gmail.com, +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.
https://libertango.eu/argentinski-tango-program
Tailor tango seminars
Tailor tango, custom tango ✂️ for all levels. Tango structure, technique, expressiveness, musical identity and dance. It is intended for individuals and couples.

1)Monday/Friday 16:15-17:45 Body preparation for dancing and unisex tango argentino technique. Advanced level. For all roles. It is not held in pairs. Applications are mandatory.
2)Monday/Friday 18:00-19:30 Body preparation for dancing and unisex tango argentino technique. Beginner and intermediate level. For all roles. It is not held in pairs. Applications are mandatory.

❣️New entries* Tuesday/Thursday 20:00-21:30 Body preparation for dancing and unisex tango argentino technique. Beginner level. For all roles. It is not held in pairs. Applications are mandatory. Start in January.
❣️Enrollment and registration for the new tango argentino beginners course begin in January. Applications and admissions until January 25th. The beginning of the February 1st. Maintenance in the evening, Wednesday 20:00-22:00.

3)Friday 20:00-21:30 Tips and tricks tango argentino seminar, Change the angle of view. For all levels. Applications are mandatory. Desirable in pairs, but not mandatory.
4)Friday 21:21-00:12 PraktikoLonga we dance, practice and exchange experiences. Registration is not required.
5)Saturday 18:30-20:00 DaMa freer and more relaxed movement in tango argentino dance. Being in the moment and supporting. Shine in the mirror mirror. It’s more than a dance. For all dancers tango argentino. It is not held in pairs. Applications are mandatory.
6)Sunday beginner and intermediate18:00-20:00. It is held in pairs. Applications are mandatory. Desirable in pairs, but not mandatory.
7)Sunday 20:00-22:00 middle and advanced. It is held in pairs. Applications are mandatory. Desirable in pairs, but not mandatory.

❣️New!!! Soon on Mondays a special practice.

Registration or more info: on libertango.jelena@gmail.com, +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website.
https://libertango.eu/argentinski-tango-program

INSTITUT ARGENTINSKOG TANGA LIBERTANGO
YouTube channel – Tango argentino Libertango Jelena Somogyi
WWW.LIBERTANGO.EU
WWW.TANGOCROATIA.WEEBLY.COM
WWW.ARGENTINSKITANGOLIBERTANGO.BLOGSPOT.COM